6 509 kvinnor våldtogs i Sverige 2011 – 109 i Norge


VÅLDTÄKT År 2011 blev 6 509 kvinnor våldtagna i Sverige, det gör knappt 18 kvinnor varje dag (utom mörkertalet). Norge, där allvarliga samtal legat på riksdagsnivå om den epidemi med våldtäkter som drabbat landet, framför allt i Oslo, hade 109 anmälda våldtäkter (under 11 månader), vilket gör 0,32 kvinnor per dag. Dessa siffror redovisas av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.

Statistiken över antalet anmälda våldtäkter i Sverige 2011 har släppts av BRÅ. Statistiken är förvisso preliminär , men några större skillnader lär det inte bli när de slutliga siffrorna kommer ut. Denna statistik visar att Sveriges kvinnor verkar inte ha något annat för sig än att springa runt och anmäla våldtäkter till höger eller vänster, anser nog Jerzy Snicke-Snacki, eller så är verkligheten av sådan art att mångfalden har ökat det reella antalet. Det senare alternativet är nog mycket närmre sanningen än Jerzys svammel eller Ullenhags hitte-på-myter.

Att Sverige toppar en sådan vanärande lista brukar även Brottsföre- byggande Rådet, BRÅ (Brottsförnekande Rådet) skylla på en ”ökad anmälningsbenägenhet”, men som vi alla vet är majoriteten av alla svenskar ganska tålmodiga av sig och springer gärna inte omkring och anmäler händelser som inte har hänt. Det fenomenet brukar lättkränkta muslimer eller zigenare stå för som springer till DO för minsta lilla.

2011 hade Danmark 392 anmälda våldtäkter och Norge 109 (under 11 månader). Kan vi få höra vad Ullenhag eller Jerzy Sarnecki har att säga om denna stora skillnad, för utom folkmängden.

Danmark har cirka 5,5 miljoner invånare och Norge har knappt 5 miljoner. Om vi utgår från dessa siffror borde det logiskt sett inte vara över 1 000 anmälda våldtäkter i Sverige, och då anses 1 000 stycken ändå vara i överkant i jämförelse.

Sverige hade:

 • 2007, antal våldtäkter: 4 749
 • 2008, antal våldtäkter: 5 446
 • 2009, antal våldtäkter: 5 937
 • 2010, antal våldtäkter: 5 960
 • 2011, antal våldtäkter: 6 509
 • 2012, antal våldtäkter: 7 600 (?)

 

Statistik fullbordade våldtäkter

Statistik fullbordade våldtäkter

Snapphanen, Verkligheten

Affes

Kapten_Krok ☺ -Kl 23.00-

Om Kapten_Krok

https://swedenconfidential.wordpress.com

5 tankar om “6 509 kvinnor våldtogs i Sverige 2011 – 109 i Norge

 1. resenaren skriver:

  Våldtäkt i Sverige

  Våldtäkt är att mot en persons vilja, tvinga på denna samlag eller annan jämförbar sexuell handling.

  Traditionellt har våldtäkt inneburit att en kvinna tvingas till samlag. I modern tid har begreppet fått en bredare innebörd främst i Nordeuropa, där även män kan vara offer. Det behöver inte heller röra sig om ett samlag utan det räcker med ”en jämförbar sexuell handling”, exempelvis penetrering med främmande föremål, tvång till oralsex eller beröring av könsorganen. Den tidigare uppfattningen att våldtäkt inte kunde förekomma inom äktenskapet anses idag förlegad i de flesta länder [1]. Kravet på våld för att det rättsligt skall betraktas som våldtäkt varierar mellan länder, där vid förgripelser mot underåriga oftast ses som våldtäkt även om våld inte förekommit.

  I Danmark

  I straffeloven defineres voldtægt således :
  § 216. Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.
  Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

  Definisjon
  I Norge

  Ifølge den norske straffelovens § 192 blir voldtekt definert slik:
  det å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd
  det å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen
  det å ved vold eller ved truende atferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.
  grovt uaktsom voldtekt er etter bestemmelsens fjerde ledd også straffbart

  Lägg märke till skillnaden mellan dessa tre länder hur man definierar våldtäkt!
  I Sverige är definieringen mer luddig och öppen för svävande tolkningar!

 2. S.C. skriver:

  Går det att få reda på de andra brottsrubriceringarna som sexuellt tvång och sånt i Danmark och Norge?

 3. S.C. skriver:

  Jag tycker den statistiken är en aning luddig. Skulle vilja veta mer om vad de anser vara våldtäkt.

Kommentarer inaktiverade.